Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

PCT VFF Trần Quốc Tuấn: “Mục tiêu của ĐT Việt Nam là không thua...”