Payet, Jurgen Klinsmann và những người hùng một mùa giải