Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Paul Scholes “phát ốm” vì M.U