Ozil và Carzola thử tài làm "bình loạn viên" bóng đá