Oseni đốt lưới đội bóng cũ, Long An lấy 3 điểm trên sân Cần Thơ