Oscar: Tiền là nhất, World Cup có hay không, không quan trọng

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.