Ông Tuấn “Tổng” tái đắc cử PCT VFF khoá VIII

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Đ.H
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Đ.H
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Đ.H
Lên top