Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Phó Chủ tịch thường trực VFF

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Phó Chủ tịch thường trực VFF. Ảnh: Đ.H
Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Phó Chủ tịch thường trực VFF. Ảnh: Đ.H
Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Phó Chủ tịch thường trực VFF. Ảnh: Đ.H
Lên top