Ông Trần Mạnh Hùng thôi giữ chức Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng

Ông Trần Mạnh Hùng thời điểm giữ Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VPF
Ông Trần Mạnh Hùng thời điểm giữ Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VPF
Ông Trần Mạnh Hùng thời điểm giữ Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VPF
Lên top