Câu chuyện thể thao

Ông Riedl, Hữu Thắng và bệ phóng sân Mỹ Đình