Ông Park Hang-seo và cú sửa sai ngoạn mục của bầu Đức

Bầu Đức cùng VFF ký hợp đồng sơ bộ với ông Park ngay tại Hàn Quốc ngày 29.9.2017. Ảnh: VFF.
Bầu Đức cùng VFF ký hợp đồng sơ bộ với ông Park ngay tại Hàn Quốc ngày 29.9.2017. Ảnh: VFF.
Bầu Đức cùng VFF ký hợp đồng sơ bộ với ông Park ngay tại Hàn Quốc ngày 29.9.2017. Ảnh: VFF.
Lên top