Ông Nguyễn Văn Mùi thôi chức Phó trưởng BTC V.League