Ông Nguyễn Lân Trung: “Tôi sẵn sàng làm Phó Chủ tịch VFF nếu được tín nhiệm”

Ông Nguyễn Lân Trung cho biết mình sẵn sàng đảm nhận vị trí PCT VFF nếu được tín nhiệm.
Ông Nguyễn Lân Trung cho biết mình sẵn sàng đảm nhận vị trí PCT VFF nếu được tín nhiệm.
Ông Nguyễn Lân Trung cho biết mình sẵn sàng đảm nhận vị trí PCT VFF nếu được tín nhiệm.
Lên top