Ông Nguyễn Lân Trung: "Tôi không bao giờ nhận vơ công trạng về mình''

Lên top