Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Ông già” Steven Gerrard “luyện công” chờ ngày tái xuất