“Ông già” Steven Gerrard “luyện công” chờ ngày tái xuất