Ông Đoàn Ngọc Hải thử sức cự ly "siêu khó" 42km tại Longbien Marathon

5000 người sẽ tham gia Marathon Long Biên diễn ra ngày 1.11.2020. Ảnh BTC
5000 người sẽ tham gia Marathon Long Biên diễn ra ngày 1.11.2020. Ảnh BTC
5000 người sẽ tham gia Marathon Long Biên diễn ra ngày 1.11.2020. Ảnh BTC
Lên top