Olympic Tokyo khó tổ chức vào Hè 2021

Olympic Tokyo chắc chắn không thể hoãn thêm lần nữa. Ảnh: Bloomberg
Olympic Tokyo chắc chắn không thể hoãn thêm lần nữa. Ảnh: Bloomberg
Olympic Tokyo chắc chắn không thể hoãn thêm lần nữa. Ảnh: Bloomberg
Lên top