Olympic Tokyo 2020 lại có nguy cơ huỷ hoặc hoãn

COVID-19 bùng phát trở lại ở Nhật Bản đã đặt Olympic Tokyo 2020 vào nguy cơ bị huỷ hoặc hoãn một lần nữa. Ảnh: AFP
COVID-19 bùng phát trở lại ở Nhật Bản đã đặt Olympic Tokyo 2020 vào nguy cơ bị huỷ hoặc hoãn một lần nữa. Ảnh: AFP
COVID-19 bùng phát trở lại ở Nhật Bản đã đặt Olympic Tokyo 2020 vào nguy cơ bị huỷ hoặc hoãn một lần nữa. Ảnh: AFP
Lên top