Olympic, doping, VĐV Trung Quốc và một "cuộc chiến"