Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Olympic 2016 bắt đầu bằng việc... phá khóa mở cửa sân Maracana