Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Oách như bóng đá “phủi”