Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường

Trần Hữu Nghĩa (19) quyết tâm giúp Đồng Tháp lấy lại hình ảnh. Ảnh: Thanh Vũ
Trần Hữu Nghĩa (19) quyết tâm giúp Đồng Tháp lấy lại hình ảnh. Ảnh: Thanh Vũ
Trần Hữu Nghĩa (19) quyết tâm giúp Đồng Tháp lấy lại hình ảnh. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top