Nước mắt Parnama

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Panama. Ảnh: FIFA
Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Panama. Ảnh: FIFA