Nữ võ sĩ Việt Bi Nguyễn: Thích đấu với "nữ hoàng Muay" hơn đối thủ vô danh

Nữ võ sỹ Việt Bi Nguyễn: Thích đấu với "nữ hoàng Muay" hơn đối thủ vô danh. Ảnh: One Championship
Nữ võ sỹ Việt Bi Nguyễn: Thích đấu với "nữ hoàng Muay" hơn đối thủ vô danh. Ảnh: One Championship
Nữ võ sỹ Việt Bi Nguyễn: Thích đấu với "nữ hoàng Muay" hơn đối thủ vô danh. Ảnh: One Championship
Lên top