Novak Djokovic dễ dàng vào vòng 3 Olympic Tokyo 2020

Djokovic chưa thua set nào tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Djokovic chưa thua set nào tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Djokovic chưa thua set nào tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP
Lên top