Nói không với trợ cấp, Man City “vỗ thẳng mặt” Liverpool

Man City nói không với gói trợ cấp lương từ Chính phủ. Ảnh: Getty
Man City nói không với gói trợ cấp lương từ Chính phủ. Ảnh: Getty
Man City nói không với gói trợ cấp lương từ Chính phủ. Ảnh: Getty
Lên top