Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Nói Hà Nội T&T được dồn điểm để vô địch là không xây dựng”