“Nói Hà Nội T&T được dồn điểm để vô địch là không xây dựng”