Niềm cảm hứng Ibrahim Hamadtou - người chơi bóng bàn bằng... miệng

Ibrahim Hamadtou mang đến một câu chuyện đẹp, đầy cảm hứng tại Paralympic. Ảnh: AFP
Ibrahim Hamadtou mang đến một câu chuyện đẹp, đầy cảm hứng tại Paralympic. Ảnh: AFP
Ibrahim Hamadtou mang đến một câu chuyện đẹp, đầy cảm hứng tại Paralympic. Ảnh: AFP
Lên top