Những “Viên ngọc thô” sẽ tỏa sáng tại Champions League 2016-17