Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những “Viên ngọc thô” sẽ tỏa sáng tại Champions League 2016-17