FIFA FUTSAL WORLD CUP 2016:

Những người hùng tuyển futsal Việt Nam nói gì về kỳ tích lịch sử?