Những “người dọn cỗ” lành nghề tại Ngoại hạng Anh, họ là ai?