Những người có thể “ngồi chơi, xơi nước” trận derby thành Manchester