Man United và Arsenal cùng thắng tại 1 vòng Premier League:

Những ký ức xưa cũ trở lại

Man United và Arsenal cùng thắng ở vòng 16. Ảnh: Premier League
Man United và Arsenal cùng thắng ở vòng 16. Ảnh: Premier League
Man United và Arsenal cùng thắng ở vòng 16. Ảnh: Premier League
Lên top