Những kiểu đầu cổ vũ "cực chất" trước thềm trận Việt Nam - Philippines