Những hình ảnh có "1 không 2" của CĐV trận Việt Nam-Philippines