Những “chìa khóa” giúp U.19 Việt Nam làm nên lịch sử