Những cầu thủ “miễn nhiễm” với thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp