Những bước chân ngàn dặm

“Bố Lương” cùng các VĐV. Ảnh: PV
“Bố Lương” cùng các VĐV. Ảnh: PV