Nhìn từ đội hình tiêu biểu UEFA 2016: "Mình thích thì mình... bầu thôi!"