Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhìn từ các số 7 của M.U: Đừng vội trao “hồn” một cách bừa bãi, “Quỷ đỏ“!