Nhìn lại nhiệm kỳ VII VFF: Những doanh nhân thành công hay thất bại?

Những doanh nhân ở Thường trực VFF khóa VII. Ảnh: MINH TÙNG
Những doanh nhân ở Thường trực VFF khóa VII. Ảnh: MINH TÙNG