Nhìn lại Cúp Châu Âu 2019-2020: Tưởng không hay mà hay không tưởng

Bayern Munich lên ngôi là điểm kết cho rất nhiều điều hấp dẫn ở Cúp Châu Âu mùa giải 2019-2020. Ảnh: Getty Images
Bayern Munich lên ngôi là điểm kết cho rất nhiều điều hấp dẫn ở Cúp Châu Âu mùa giải 2019-2020. Ảnh: Getty Images
Bayern Munich lên ngôi là điểm kết cho rất nhiều điều hấp dẫn ở Cúp Châu Âu mùa giải 2019-2020. Ảnh: Getty Images
Lên top