TIẾP VỤ PHỤ HUYNH VĐV BƠI TỐ CÁO TRUNG TÂM YẾT KIÊU "SAI PHẠM CÓ HỆ THỐNG"

Nhiều phụ huynh đòi đối chất với ngành thể thao TP.HCM