Nhiều lí do để FIFA duy trì trận tranh huy chương Đồng World Cup

Trận Italia và Anh năm 1990
Trận Italia và Anh năm 1990