Nhiều “hàng tuyển”, Liverpool kiếm được nhiều tiền nhất từ EURO 2016