Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiệm kỳ sau... kế thừa!