Nhân sự Đoàn TTVN dự Olympic: Khi tranh cãi cũng là đặc thù