Nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh và trải nghiệm đặc biệt tại Lý Sơn

Nguyễn Thị Oanh năm thứ 4 liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ tuyển. Ảnh: Đăng Huỳnh
Nguyễn Thị Oanh năm thứ 4 liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ tuyển. Ảnh: Đăng Huỳnh
Nguyễn Thị Oanh năm thứ 4 liên tiếp vô địch cự ly 5km nữ tuyển. Ảnh: Đăng Huỳnh
Lên top