Nhà vô địch không lùi bước

Liverpool đã được quyền tự quyết số phận mùa này. Ảnh: AFP
Liverpool đã được quyền tự quyết số phận mùa này. Ảnh: AFP
Liverpool đã được quyền tự quyết số phận mùa này. Ảnh: AFP
Lên top