Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà tài trợ Nutifood “ly dị” sớm 2 năm với HAGL: Lỗi tại ai?